អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 )

Player Server VipDownload video
Loading...
2160p អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ), 1080p អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ), video clip អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ) 720p, អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ) 1080, អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ) 2160, អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ) full hd, video អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ) hot, clip អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ) hight quality, new clip អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ), video អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ) moi nhat, clip អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ) hot nhat, video អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ) 1080, video 1080 of អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ), video អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ) hay nhat, clip អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ) moi nhat, video clip អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 ) chat luong full hd moi nhat, Clip អត់បញ្ហា - ..., video អត់បញ្ហា - ... full hd, video clip អត់បញ្ហា - ... chat luong cao, hot clip អត់បញ្ហា - ...,អត់បញ្ហា - ... 2k, អត់បញ្ហា - ... chat luong 4k. អត់បញ្ហា
ដឹកនាំដោយៈ ហៀន រតនា
ថតដោយៈ P
ទំនុកច្រៀងៈ សុន រដ្ឋា
សម្រួលបទភ្លេងៈ Tonosaki
Sing By លីម ជា ខាវ
មិនតែប៉ុណ្ណោះ ផលិតកម្ម សាស្តា យើងខ្ញុំ មាន ស្ទូតឌីយ៉ូ ( Studio ) ថតសម្លេង សម្រាប់ជួល ១បទ តម្លៃត្រឹមតែ 9$ ប៉ុណ្ណោះ.....និងមាន
Sony A 6500 & Sigma Lens 12-24mm f/ 4L
សម្រាប់ជួលក្នុង 1ថ្ងៃតម្លៃត្រឹមតែ 35$ តែប៉ុណ្ណោះ Free
ភ្លើង រ៉ូស្កូ 2 នឹង ជើង Camera 1…ឆាប់ឡើងកុំឲ្យឱកាសដ៍ល្អនេះ
កន្លងហួសណា.........ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខៈ 0236666477 - 0973330677 069788667 - 0963923405
រក្សាសិទ្ទិគ្រប់យ៉ាងដោយ - ផលិតកម្ម សាស្តា

Page:
Tags:
Loading...

Related videos

Loading...